دفترارتباط با صنعت وجامعه

شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت وجامعه

  • تجاري سازي ايده­ها، اختراعات و يافته­هاي پژوهشي
  • حمايت از راه ­اندازي مركز رشد فناوري
  • ساماندهي كارآموزي و كارورزي دانشجويان
  • تعامل با سازمان­ها، مراكز صنعتي بيروني و دريافت نيازها و مشكلات تحقيقات آنان و ارائه راه حل
  • برگزاري جلسات و نشست مشترك با سازمان­ها، نهادها، صنايع و ... در راستاي ايجاد ارتباط بيشتر بين دانشگاه و صنعت و زمينه سازي عقد تفاهم­نامه
  • جذب نخبگان علمي دانشگاه در قالب متخصصين مشمول
  • حمايت از صاحبان نظريه و نوآوران در عرصه علوم انساني در برپائي كرسي­هاي نظريه پردازي نقد و مناظره
  • ساماندهي و برنامه­ريزي مسابقات و جشنواره­هاي منطقه­اي، ملي و بين­المللي در دانشگاه
  • ساماندهي و برنامه ريزي اختراعات برتر و برپائي نمايشگاه­هاي تخصصي فناوري، پژوهشي و فن­بازار