مرکز فناوری و اطلاعات

درباره فاوا

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی با تكيه بر دانايي و توسعه فراگير فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي و با تمرکز بر تامین زير ساخت هاي فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب دانشگاه به عنوان متولي فعاليت‌هاي حوزه IT و ICT در دانشگاه آزاد اسلامي ، در راستای تحقق مکانیزه نمودن فرآیندهای دانشگاه و در جهت دستيابي به اهداف و انجام ماموريت هاي سازمان فعالیت می نماید.
از جمله فعاليتهاي اين اداره كل تهيه اطلاعات آماري دانشگاه در تمامي حوزه‌ها، سياست‌گذاري روند رو به رشد IT در دانشگاه آزاد اسلامي، بررسي فني و نظارت بر روند تهيه تجهيزات رايانه‌اي، آزمايشگاهي و كارگاهي در كليه واحدها و مراكز آموزشي،بررسی ونیاز سنجی سیستم های نرم افزاری مورد نیاز دانشگاه، تولید سیستم های تحت وب مي‌باشد.

اين اداره كل متشكل از سه اداره به شرح ذیل مي‌باشد:

الف) اداره آمار و اطلاعات:
گردآوري و تهيه آمار و اطلاعات (بخشهاي آموزشي،پژوهشي و ...) از معاونت ها، دفاتر درون سازماني، واحدها، مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه اي سما كه عمدتاً اين اطلاعات از طريق سامانه‌هاي اينترنتي جمع آوري اطلاعات و آمار، سامانه جمع‌آوري اطلاعات آزمايشگاهها و كارگاه‌ها، سامانه صدور كدينگ پايان نامه‌ها جمع آوري و تجميع مي‌گردد. همچنين در برخي از موارد اطلاعات آماري درخواستي از طريق نرم‌افزارهاي موجود در بخش‌هاي مختلف سازمان مركزي (مانند نرم‌افزار موجود در دفتر استخدام هيات علمي)، پرسشنامه‌هاي موردي، اخذ اطلاعات مربوط به آموزشكده‌هاي فني و حرفه اي سما نيز از سازمان مدارس سما، انجام مكاتبات با معاونت‌ها و دفاتر درون سازماني (از جمله معاونت عمران، دفتر تشكيلات و روشها، مركز آزمون دانشگاه و ...) جمع‌آوري مي‌گردد.
اطلاعات ماخوذه پس از تجميع بصورت گزارش‌هاي آماري مورد درخواست سازمان‌ها و ارگان‌هاي متعدد برون‌سازماني (از جمله مركز آمار ايران، بانك مركزي، سازمان نقشه برداري كشور، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ، موسسه پژوهش و برنامه ريزي وزارت علوم، استانداري‌هاي كشور، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... ) و ساير دفاتر درون‌سازماني ارائه مي‌گردد.

ب) اداره ارتباطات شبكه و اينترنت:
سرويس دهي و پشتيباني از شبكه و سرويس‌هاي فعال در حوزه‌هاي مختلف عملياتي دانشگاه، ارائه سرويس اينترنت با قابليت مديريت و کنترل خدمات، طراحي شبكه حوزه‌هاي مختلف سازمان مركزي و نظارت بر اجراي آن، پشتيباني فني از DNS هاي فعال تحت اينترنت و اينترانت، تخصیص آدرس پست الكترونيكي به بخشهای مختلف سازمان و واحدها از Domain دانشگاه و كنترل و پشتيباني سيستم مربوطه، پشتيباني فني از بستر ارتباطي Wireless بين كليه ساختمان‌هاي سازمان مركزي، پشتیبانی فنی جهت نصب سیستم و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری، طراحي و اجراي اتاق سرور دانشگاه و تجميع سرويس‌هاي پراكنده سازمان در فضاي مذكور و نصب و راه اندازي آنتي‌ويروس تحت شبكه سازمان مرکزی همچنين علاوه بر فعاليت‌هاي درون سازمان خدمات فني از جمله بررسي طرح، ‌نقشه شبكه و نرم افزارهاي مديريت ISP واحدها، كنترل طرح‌هاي شبكه ارسالي از سوي واحدهاي دانشگاهي، برقراري ارتباط ويدئو كنفرانس جهت جلسات و همايش‌هاي في‌مابين سازمان مركزي و واحدهاي تابعه و ... از جمله خدمات ارائه شده توسط اين بخش مي‌باشد.

ج‌) اداره تجهيزات سيستم‌هاي رايانه‌اي و آزمايشگاهي:
بررسي فني پرونده تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي واحدهاي دانشگاهی و اعلام نظر کارشناسی. مطابق با مقررات دانشگاه، بررسي مستندات ارسالي واحدها جهت احتساب هزينه خريد تجهيزات از محل بودجه پژوهشي، بررسي پرونده حق فنی پرسنل رسمی و قرادادی دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌هاي واحدهاي دانشگاهي، بررسي پروندهاي متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون ورودي بر اساس بخشنامه‌هاي مربوطه، بررسي فني امتياز واحد در بخش شبكه و رايانه و آزمايشگاه و كارگاهي واحدهاي دانشگاهي و اعلام نتيجه به دفتر تشكيلات و روشها به منظور محاسبه امتيازات واحدها به جهت ارتقا درجه واحد، از وظايف اين اداره مي‌باشد.