توجه توجه توجه (تکمیل رزومه و سوابق پژوهشی)

اساتید محترم جهت تکمیل رزومه خود باید به دو قسمت:

سوابق پژوهشی اساتید ( به درخواست هیات امنا ) اطلاع رسانی مجدد

تکمیل رزومه انگلیسی و فارسی اساتید

اساتید محترم جهت تکمیل رزومه فارسی و انگلیسی خود به لینکهای زیر مراجعه و پس از دریافت و تکمیل، فرمهای مربوطه را به ایمیل ellieenya@yahoo.com  ارسال فرمایید.

لینک 1

لینک 2

 

فراخوان پژوهشي-شركت آب منطقه اي لرستان

به پيوست يك نسخه فهرست اولويتهاي  تحقيقاتي اين شركت جهت مشاركت اعضاي محترم هيئت علمي وكارشناسان  وخبرگان علمي به حضورارسال مي گردد.مقتضي است دستورفرمائيدحداكثرتاپايان ارديبهشت ماه سال جاري طرحهاي پيشنهادي آن دستگاه رادرقالب فرمت مصوب وزارت نيرو كه درسايت اين شركت درج شده است به عنوان كميته تحقيقات اين شركت ارسال نماييد.

فراخوان عناوين پژوهشي استانداري لرستان

به پيوست اطلاعيه  تمديد فراخوان عناوين پژوهشي استانداري لرستان ارسال مي گردد.مقررفرماييد نسبت به اطلاع رساني به پژوهشگران دانشگاه اقدام لازم صورت پذيرد.
مهلت ارسال  پيشنهاد ه حداكثرتاپايان وقت اداري روزشنبه مورخ 30/01/93 مي باشد.
جهت دريافت فرم پيشنهاده طرح پژوهشي به پايگاه اينترنتي  اين استانداري به آدرس  www.dap-Ir.ir   مراجعه نمايند.

صفحات