آگهي فراخوان وزارت شهرسازي-اداره كل راه وشهرسازي استان لرستان

پيروابلاغ سياست هاوالويت هاي پژوهشي وفن آوري كشورودستورالعمل اجرايي بند116قانون بودجه سال جاري ،به پيوست عناوين پژوهشي مصوب كميسيون تخصصي حمل ونقل وعمران ارسال مي گردد.لذا چنانچه آن واحد آموزشي محترم درنظردارد به عنوان مجري پژوهشي فعاليت داشته وبااين  اداره كل همكاري نمايد،شايسته است ترتيبي اتخاذ گرددتاپايان  وقت اداري  روز پنجشنبه مورخه 04/02/93 نسبت به ارسال پروپوزال  طرح هاي منتخب خودبه دبيرخانه اين كميسيون اقدام شود.بنابربرنامه زمان بندي  اعلام شده ازسوي وزارت متبوع ،زمان اعلام شده قابل تمديد نخواهد بود.

سوابق پژوهشی اساتید ( به درخواست هیات امنا ) خبر فوری

حمایت بانک مهر اقتصاد استان مرکزی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

بانک مهر اقتصاد استان مرکزی درخصوص حمایت  از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا نامه ای به شماره 6/28/38/3114/م  مورخ 92/06/20 صادر نموده است

جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.mebank.ir مراجعه فرمایید.

موضوع:صدور پروانه كارشناسي استاندارد براي رتبه استاد تمام دانشگاه ها

به اگاهي مي رساند سازمان ملي استاندارد ايران براي استادان محترم دانشگاه ها و اموزش عالي با رتبه استاد تمام،بدون ازمون پروانه كارشناسي استاندارد صادر مي نمايد
براي كسب اطلاع بيشتر به سامانه www.standard.ac.ir مراجعه شود

آخرین اخبار همایشها و کنفرانسها

پژوهشگر گرامی جهت اطلاع از آخرین اخبار همایشها و کنفرانسها به منوی همایشها و کنفرانسها مراجعه نمائید.

صفحات