مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد درروسیه مقاله برتر شناخته شد

مقاله دکترمجید گودرزی عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در کنفرانس بین المللی ICAAA2013 روسیه به صورت سخنرانی ارائه و به عنوان مقاله برتر شناخته شد.

عنوان مقاله: Effects of feeding menta pulegium as an alternative to antibiotics on performance of broilers
در28-27 جولای(5و 6 مرداد) ارائه و به عنوان برتر دست یافت.

سامانه عکس و فیلم دانشجویی کشور

انتصاب جناب آقای دکتر احمد شاهسواران به سمت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

 

افتتاح وب سایت ویژه حوزه پژوهش

افتتاح وب سایت ویژه حوزه پژوهش در تاریخ 92/04/30  :

این سایت توسط ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سیف و با حضور معاون  پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر مهدیان و مدیر محترم وب سایت سرکار خانم مهندس صلاحی و تنی چند از مسئولین مربوطه افتتاح گردید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

صفحات