ساختمان پژوهش و فناوری

نهمین گردهمایی سراسری دو روزه معاونین و مدیران پژوهش و فناوری دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور

نهمین گردهمایی سراسری دو روزه معاونین و مدیران پژوهش و فناوری دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور به محوریت نقش تحقیقات در پیشبرد علمی کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس برگزار شد.

حوزه معاونت پژوهشی

حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تا دو سال قبل فقط به نام معاونت پژوهشي شناخته مي شد و از آن تاريخ به بعد حوزه فناوري نيز به نام اين حوزه افزوده شد. اين حوزه داراي طول عمري تقريبا معادل با تولد دانشگاه آزاد اسلامي (يعني نزديك به 30 سال) مي باشد. با اين حال با توجه به نحوه شكل گيري و توسعه دانشگاه، روند رشد اين حوزه نيز با فراز و نشيب هايي روبه رو بوده است.

صفحات